مرمریت شاهین شهرکرد

/مرمریت شاهین شهرکرد
مرمریت شاهین شهرکرد۱۳۹۷-۹-۲۰ ۰۸:۴۵:۰۵ +۰۳:۳۰

مرمریت شاهین شهرکرد

جنس این سنگ مرمریت است.

معدن مرمریت شهرکرد در چهار محال بختیاری ، شهرستان بروجن شهر گندمان واقع شده است.

تاریخچه ایم معدن ، از سال ۱۳۸۹ میباشد و بطور متوسط ماهانه ۵۰۰ تن قابل بهره برداری میباشد.

طیف رنگی این معدن کرم و کالباسی است.

و بیشتر برای نما ، کف و پله مورد استفاده میباشد.