نمایشگاه

/نمایشگاه
نمایشگاه۱۳۹۷-۹-۲۵ ۱۳:۰۲:۱۴ +۰۳:۳۰

نمایشگاه

نمایشگاه ، مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم ، صنعت و فناوری است.

مشارکت در نمایشگاه باعث میشود تا توانمندی کارخانجات ، واحد ها و بنگاه های مختلف تولیدی و خدماتی به معرض نمایش گذاشته شود و زمینه برای دست یافتن به بازار های گسترده جهانی ، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز ، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیاز ها و خواسته های مشتریان گوناگون در بازار های مختلف میباشد.

اهداف حضور در نمایشگاه:

هدف اصلی از  شرکت در هر نمایشگاه داخلی و خارجی ، در کوتاه مدت یا دراز مدت افزایش فروش تولیدات یا خدمات است. هدف برگزاری یک نمایشگاه بازرگانی موفق و اصولی میتواند زمینه های لازم برای گسترش مناسب سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مورد نظر را فراهم آورد.

امید است در سایه الطاف الهی ، تلاش بی وقفه و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف شاهد پیشبرد اهداف و ارتقا صنعت سنگ کشورمان باشیم.

نمایشگاه محلات

نمایشگاه محلات -نیم ور

سال ۱۳۹۵

مشاهده تصاویر

نمایشگاه محلات – نیم ور

سال ۱۳۹۶

مشاهده تصاویر

نمایشگاه محلات – نیم ور

سال ۱۳۹۷

مشاهده تصاویر

نمایشگاه تهران – نیم ور

سال ۱۳۹۷

مشاهده تصاویر